Sunday, October 14, 2012

دورة حياة


jacob's dream, José de Ribera
أغفو..... أحلم.... استيقظ.
أغفو.... أحلم "بك"...... استيقظ.
أرنو لغفوة،
تجافينى،
ألح عليها...... فتتعنت,
أتجاهلها...... اعتاد اليقظة.......أحلم بك.
 أحلم بك....... أحلم بك......أحلم بك......... أغفو.
أحلم بك ......استيقظ.